ជ្រើសរើសកាតមួយសន្លឹក ដើម្បីដឹងថា តើជីវិតអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ? – Pelklas តេស្តIQ | Pelklas

ជ្រើសរើសកាតមួយសន្លឹក ដើម្បីដឹងថា តើជីវិតអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ?

ជ្រើសរើសកាតមួយសន្លឹក ដើម្បីដឹងថា តើជីវិតអ្នកនឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ?

1. កាតសន្លឹកដំបូង

Screen Shot 2021 04 28 At 8.14.34 PM

កាតនេះឭកអ្នកអំពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ និងវិន័យ។ រដូវកាលខាងមុខនេះ មិនមែនជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវបែកបាក់ ឬបះបោរទេ។ អ្វីៗត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់ និងមានរបៀបរៀបរយ រាល់ការងារទាំងអស់ត្រូវតែមានផែនការ និងភាពរៀបរយ។

កុំបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានធ្វើដោយចេតនា បើមិនដូច្នេះទេអ្នកដែលនឹងទទួលផលវិបាក គឺអ្នកមិនមែនអ្នកដទៃទេ។ នៅរដូវកាលខាងមុខនេះ ដរាបណាអ្នកតែងតែធ្វើតាមច្បាប់វិន័យនឹងមិនមានកំហុសអ្វីឡើយ។

2. កាតសន្លឹកទី ២

Screen Shot 2021 04 28 At 8.14.38 PM

អ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តបង្ហាញថា ជីវិតរបស់អ្នកនៅរដូវកាលខាងមុខនេះ ពិតជាមានភាពចុះសម្រុងគ្នា និងពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់។ អ្នកនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យបានច្រើនពីអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក ជាពិសេសពីដៃគូរបស់អ្នក។

នេះបានបន្ថែមការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នក ដើម្បីជម្នះរាល់ឧបសគ្គ និងការលំបាកក្នុងជីវិត។ លើសពីនេះកាតនេះក៏ព្យាករណ៍ថាការផ្លាស់ប្តូរ ឬប្រតិបត្តិការរវាងបុគ្គល និងសមូហភាពក៏នឹងរលូនផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនេះ។

3. កាតសន្លឹក ៣

Screen Shot 2021 04 28 At 8.14.44 PM

នេះមិនមែនជាកាតគួរឱ្យខ្លាចនៅក្នុងការរីករាលដាលទេ។ មនុស្សជាច្រើនជឿថាកាតនេះនាំមកនូវព័ត៌មានអាក្រក់ និងមិនល្អឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងការពិតការស្លាប់លេចឡើង តែនៅពេលដែលអ្វីៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកចាស់ទៅហើយ ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ។

រដូវកាលនេះ គឺជាពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការបញ្ចប់នូវអ្វីដែលមិនសំខាន់ចំពោះអ្នកតទៅទៀតដូចជាទម្លាប់អាក្រក់ ទំនាក់ទំនងអវិជ្ជមាន ការងារដែលធ្វើឱ្យអ្នករងសម្ពាធ និងអស់កម្លាំងជំនួសឱ្យសេចក្តីអំណរ។ ទោះបីវាជាអ្វីក៏ដោយទីបញ្ចប់គឺចាំបាច់ ហើយវដ្តបន្ទាប់នឹងត្រូវបានបើកម្តងទៀត៕

ប្រភព ៖ Emdep / ប្រែសម្រួល ៖ Knongsrok