តេាះទៅលេង កេាះឋានសួគ៌

  •  
  •  

ធ្វើការយូរហើយ សម្រាកមួយថ្ងៃពីរ លំហែរកាយទៅលេងលើកេាះម្តងតេាះ!

សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅលេងកេាះខានសួរ ដំបូងត្រូវធ្វើការកក់ទូក និង កន្លែងគេងផង។ ដឹងអត់ថា បើចង់ទៅលេងកេាះខានសួរ មានអ្វីខ្លះ ហើយតម្លៃយ៉ាងណាដែរ?

ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃដែលបានដក ស្រង់ចេញពី កេាះឋានសួគ៌

​- កន្លែងស្នាក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើង ២៤ម៉ោង
​​​
– ការកក់បឹងហ្កាឡូ – តង់​ និង សំបុត្រទូកធ្វើដំណើរ​

ម៉ាសុីន​ត្រជាក់ តំលៃ 100$ ស្នាក់នៅ ( 4នាក់ ?‍?‍?‍? )
បឹងហ្កាឡូ កង្ហារ តំលៃ 70$ ( 4នាក់ ?‍?‍?‍? )

តង់ធំតំលៃ 70$ ( 6-7នាក់ )
តង់តូចតំលៃ 20$ ( 2នាក់

– ដើម្បីធ្វើការកក់​បឹងហ្កាឡូ – តង់ និង សំបុត្រទូកធ្វើដំណើរ ??
សូមទំនាក់ទំនងតាមរយះ​លេខ ☎️

Smart 086457777 – 087971111​
Metfone 0885555345 – 0979971111