ស្មានតែនៅបរទេស ការពិតនៅខេត្តកណ្ដាលយើងសោះ !!

  •  
  •  

ខំមើលរូបស្អាតៗ ស្មានតែនៅបរទេស ការពិតនៅខ្មែរយើងសោះ !!!
ទីតាំង នៅឃុំដីឥដ្ឋ កោះផុសស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
Prince Manner Resortរូបភាព: Prince Manner Resort