តេាះទៅលេង កេាះឋានសួគ៌

ធ្វើការយូរហើយ សម្រាកមួយថ្ងៃពីរ លំហែរកាយទៅលេងលើកេាះម្តងតេាះ! សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅលេងកេាះខានសួរ ដំបូងត្រូវធ្វើការកក់ទូក និង កន្លែងគេងផង។ ដឹងអត់ថា បើចង់ទៅលេងកេាះខានសួរ មានអ្វីខ្លះ ហើយតម្លៃយ៉ាងណាដែរ? ខាងក្រោមនេះគឺជាតម្លៃដែលបានដក ស្រង់ចេញពី កេាះឋានសួគ៌ ​- កន្លែងស្នាក់នៅដែលមានសុវត្ថិភាពទឹកភ្លើង ២៤ម៉ោង ​​​ – ការកក់បឹងហ្កាឡូ…

Read more